201407111405110694Nqz4X7jV201501101420918660GVTsybrk201412311420029600aBwtp5pG201412311420029617vRbBCKF72014071114051106642Su6ZMui201412311420029643yRL7N9wR201412311420029663s5CebsLk2014071114050801268reWKthD201407091404908744nmorCWc3201407091404910349z5KpBsTk

Välkommen till IBS Academy/ Sveriges Restaurang & Barutbildning

Nordens äldsta bartenderskola

Utbilda dig till proffessionell bartender och jobba världen runt

.

Examination = certifierad bartender

Examinationen äger rum i slutet av bartenderutbildningen, innan praktiken. Som bevis på att du tillgodo gjort dig undervisningen på ett tillfredsställande sätt, erhåller du ett certifikat när du blivit godkänd på samtliga prov och på eventuell praktik.

Det är det som gör ditt certifikat värdefullt i framtiden. Examinationen för bartenderutbildning består av två slutprov. Proven är förlagda på olika dagar. (Speed kursen har på samma dag) Under de fyra veckorna som utbildningen är betygsätter vi eleverna från första skoldagen.

Vi tittar då på hur eleven klarar den praktiska undervisningen, samarbetsförmåga, servicekänsla, hygien m.m. Vi bygger upp ert självförtroende och kunskap så ni känner er självsäkra när ni skall ut på praktik. Om man skulle misslyckas med något av proven, har man en chans att göra ett omprov. Uteblir man från första provomgången utan giltiga skäl, räknas nästa som ett omprov.

Omprovet måste skrivas inom två veckor efter det att man fått beskedet. Under denna tid får man heller inte praktisera. När vi sätter betyget för bartenderutbildningen är det många faktorer som spelar in.
De två sista teoretiska provens poäng är grunden. Utöver det väger vi in praktikomdömet samt hur eleven har utvecklats sedan första skoldagen.

Betygsskalan är:

  • B = godkänt
  • A = väl godkänt
  • AA= väl godkänt med "servicekänsla"
  • AAA = väl godkänt med "superkontroll"